Žymų Archyvai: Indrė Tijūnėlis

Atsisveikiname su Indre Tijūnėliene. Išsižadėti savęs dėl kitų

Š. m. rugsėjo 24 d. Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje kunigo Vaido Lukoševičiaus, SJ aukojamų Gedulinių šv. Mišių metu atsisveikinome su Lietuvos vaikų globos organizacijos „Saulutė“ įkūrėja ir ilgamete vadove Indre Tijūnėliene (Tijūnėlis), amžino poilsio atgulusia Šv. Kazimiero lietuviųkatalikų kapinėse Čikagoje. „Dievas yra meilė, – šv. Mišių metu į susirinkusiuosius atsisveikinti su Indre Tijūnėliene kreipėsi… Skaityti toliau »