Paminėta S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio 88-erių metų sukaktis

pagal | 20 liepos, 2021

Š. m. liepos 18 d. Čikagoje esanti Market Parko (Marquette Park) lietuvių bendruomenė išeivijoje gyvenančius lietuvius pakvietė į renginį paminėti S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio per Atlantą 88-erių metų sukaktį ir pagerbti jų atminimą. Renginį organizavo JAV LB Marquette Parko Apylinės bendruomenė, Amerikos Lietuvių Inžinierių ir Architektų Sąjunga (ALIAS), Amerikos Lietuvių Taryba bei Lietuvos Šaulių Sąjunga Išeivijoje.

Prie paminklo, skirto S. Dariaus ir S. Girėno skrydžiui atminti, renginio dalyviai įsiamžino bendroje nuotraukoje.
Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos klebonas kunigas Jaunius Kelpšas kreipėsi į šventės svečius sveikinimo žodžiu bei palaimino susirinkusiuosius ir vaišes.

Renginys prasidėjo Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos klebono kunigo Jauniaus Kelpšo aukojamomis šv. Mišiomis, kurių metu tikintieji buvo kviečiami gaivintis Dievo Žodžiu Dykumos tyloje ir prisimintas S. Dariaus ir S. Girėno žygdarbis bei dėkojama Dievui už jų iššūkį, tuomet išgarsinusį Lietuvą pasaulyje. Pasibaigus šv. Mišioms pagerbti lakūnų atminimo šventės svečiai susirinko prie netoliese esančio S. Dariaus ir S. Girėno paminklo. Generolo T. Daukanto jūrų, Baltijos jūrų bei Klaipėdos jūrų kuopų šauliams įžygiavus į aikštę nešant prie paminklo Jungtinių Amerikos Valstijų, Lietuvos Respublikos bei Lietuvos Šaulių Šąjungos Išeivijoje vėliavas buvo iškilmingai padėtas lakūnų didvyriškam žygiui atminti skirtas vainikas. 

Renginio dalyvius pasveikino LR Generalinio konsulato Čikagoje vicekonsulas Robertas Naudžiūnas.

Sugiedojus Jungtinių Amerikos Valstijų ir Lietuvos valstybės himnus renginio dalyvius pasveikino LR Generalinio konsulato Čikagoje vicekonsulas Robertas Naudžiūnas. Vėliau į susirinkusiuosius kreipėsi Lietuvos Šaulių Sąjungos Išeivijoje vado pavaduotoja Roma Bikulčius ir Vidurio Vakarų apygardos atstovas Algimantas Barniškis. Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininkas Saulius Kuprys sveikinimo kalboje pabrėžė, kad šiandien, prisimindami mūsų didvyrių drąsą ir ryžtą siekiant kilnaus tikslo, ypatingai didžiuojamės jų pergale ir nemirtingumu. Šią renginio dalį užbaigė Market Parko lietuvių bendruomenės pirmininkė Auksuolė Marciulevičienė perskaičiusi  S. Dariaus ir S. Girėno Testamentą. Lietuvos Šaulių Sąjungos Išeivijoje šauliams išžygiavus iš aikštės su vėliavomis, renginio dalyviai įsiamžino bendroje nuotraukoje bei buvo pakviesti grįžti į bendruomenės salę, kur visų laukė ALIAS atstovo, Kartografijos ir sfragistikos mokslinių tyrimų centro prezidento inž. Rimanto A. Kunčo-Žemaitaičio pranešimas „S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio vaidmuo, atsispindintis pasaulio kartografijoje ir filatelijoje”.

Inž. Rimantas A. Kunčas-Žemaitaitis skaito pranešimą „S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio vaidmuo, atsispindintis pasaulio kartografijoje ir filatelijoje”.
Tarp eksponatų – vokas su originaliais S. Dariaus ir S. Girėno parašais, rastais sudužusiame lėktuve „Lituanica“.

Tęsiant renginį LR Generalinio konsulato Čikagoje vicekonsulas R. Naudžiūnas padėkojo JAV LB Market parko apylinkės bendruomenei ir Mergelės Marijos Gimimo parapijai už istorinės atminties saugojimą bei trumpai pristatė LR Generalinio konsulato Čikagoje veiklą. Po Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos klebono kunigo Jauniaus Kelpšo sveikinimo žodžio ir palaiminimo renginio dalyviai būrėsi prie salėje pranešėjo eksponuojamų istorinių dokumentų, medalių, pašto ženklų bei vokų parodos ir fotografavosi paeiliui ranka prisiliesdami prie voko su originaliais S. Dariaus ir S. Girėno parašais, rastais Soldino apylinkėje Vokietijoje, sudužusiame lėktuve  „Lituanica“.  Pranešimui prasidėjus prelegentas klausytojams išdalijo 70-osioms „Lituanica“ skrydžio metinėms paminėti savo paties išleisto voko, atspauduoto JAV pašto sukurtu tos dienos proginiu atspaudu, kopiją ir aprašymą, Filatelistų draugijos „Lietuva“ 2003 m. pristatytus parodoje LITHPEX XXIX STA, Chicago.

Primenant, kad legendinis lakūnas Steponas Darius buvo žinomas kaip veiklus Klaipėdos krašto prijungimo prie respublikos dalyvis, prelegentas pristatė pirmuosius Lietuvos pašto leistus serijos „Angelas” pašto ženklus, esančius jo kolekcijoje, kuriuose Lietuvos žemėlapyje rodomos valstybės sienos sutampa su buvusį administracinį Sovietų sąjungos vienetą (dalį istorinės Lietuvos) žyminčiomis sienomis, Lietuvą reokupavus Sovietų sąjungai. Šioje pašto ženklų serijoje Lietuvos valstybės siena, einanti ties Klaipėda, tarsi nutrūksta neapimdama Klaipėdos krašto, atrodytų nesuprantamai netelpančio pašto ženkle. Susidaro įspūdis, kad toks sprendimas nebuvo atsitiktinis – pašto ženklo užribyje atsidūrusi krašto dalis vizualiai tampa tarsi mistinė, neegzistuojanti, pasąmonėje jai nejučia priskiriama vieta kitoje erdvėje.

Renginio dalyviai fotografavosi paeiliui ranka prisiliesdami prie voko su originaliais S. Dariaus ir S. Girėno parašais. Nuotraukoje – Generolo T. Daukanto jūrų šaulių kuopos šaulė Genovaitė Untulienė.

Pranešimo metu  svečius sukaustė pranešėjo pasakojimas kaip 1945 metais tėvai, bėgdami į Vakarus, apsistojo Sulimeže (lenk. Sulimerz), apie 8 kilometrus nuo Zoldino (vok. Soldin) miško – S. Dariaus ir S. Girėno žuvimo vietos, tikėdamiesi, kad pasilieka Vokietijoje, vėliau apsigyveno Lipėnuose (lenk. Lipiany). S. Dariaus ir S. Girėno žuvimo vietoje įrengta aikštė buvo tose apylinkėse gyvenusių lietuvių nuolatinė susibūrimų vieta – čia buvo švenčiamos Lietuvos valstybinės šventės, giedamas himnas. Dalijantis jautriais prisiminimais, kaip Žemaitaičių šeima, kartu su Felikso ir Jadvygos Švagždžių šeima, kuri žinoma kaip išgelbėjusi paminklą sovietinės kariuomenės kareiviams rengiantis jį išsprogdinti, buvo vieni tų, kurie tvarkydavo žuvimo vietoje įrengtą aikštę – plaudavo paminklą, granito suolus, tvoras – salėjo nuvilnijo plojimai.

Inž. Rimantas Dirvonis (dešinėje) ir inž. Rimantas A. Kunčas-Žemaitaitis.

Prelegento įsitikinimu, „Lituanica“ skrydis buvo vienas tiksliausių tuometinių skrydžių visoje aviacijos istorijoje, galėjęs prilygti tik JAV aviatoriaus, rašytojo, išradėjo bei tyrinėtojo Č. A. Lindbergo skrydžiui. Svarbia lakūnų žūties priežastimi laikoma tai, kad Soldino (19 km į š. rytus) kaiminystėje esančioje Berlinchen (dabar Barlinek) gyvenvietėje, kuri buvo Lenkijos pasienio, vadinamo Dancigo koridoriumi, ruožas, veikė sustiprintos priešlėktuvinės gynybos dalinys,  taigi pasienio sargyba vykdė įsakymą šaudyti į kiekvieną Vokietijos sieną kirtusį orlaivį, kas ir tapo S. Dariaus ir S. Girėno žūties priežastimi.

Po pranešimo šventės svečiai, nejučia įsitraukę į nesibaigiančias diskusijas apie legendinių lakūnų skrydį, neskubėjo skirstytis: „Sužinojau daug aplinkybių, kurių mes, pilotai, detaliai nežinojome. Tačiau ši tema tai mūsų gyvenimo dalis, ir iš naujo priverčia sukelti drebulį širdyje“, –  pripažino pilotas sklandytojas Jonas Subata.

Pagrindinį eksponatą – voką su originaliais lakūnų parašais, laiko Market Parko lietuvių bendruomenės pirmininkė Auksuolė Marciulevičienė ir renginio prelegentas inž. Rimantas A. Kunčas-Žemaitaitis.

Straipsnio ir nuotraukų autorė Živilė Gurauskienė

18 594 komentarai

  1. depo 10 bonus 15

   Hey there! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and say I truly enjoy reading through your blog posts.
   Can you suggest any other blogs/websites/forums that deal with the same subjects?

   Thank you!

   Here is my site depo 10 bonus 15

   Atsakyti
 1. gate io

  I blog frequently and I seriously thank you foryour content. This great article has truly peaked my interest.I am going to take a note of your site and keep checking for new details about once a week.I subscribed to your RSS feed too.Look at my web blog :: خرید بک لینک دائمیFirst of all, congratulations on this post. This is actually really outstanding butthat is actually why you consistently crank out mygood friend. Terrific blog posts that our expertscan drain our pearly whites into as well as truly go to work.I love this article and you understand you correct.Since there is thus much entailed however its own like anything else, blogging may be really mind-boggling for a lotof people. Every thing takes some time and we all possess the verysame amount of hours in a day so placed all of them to excellent use.All of us must start someplace as well as your planningis excellent.Terrific allotment and also thanks for the reference listed below, wow …Just how trendy is that.Off to share this article now, I want all those new blog owners to observe that ifthey do not currently have a plan 10 they carry out now.Feel free to visit my blog post dialysis center

  Atsakyti
 2. gate io

  Thank you for sharing your info. I truly appreciate your efforts and I am waiting for your next write ups thanks once again.

  Atsakyti
 3. totosite

  Your article has answered the question I was wondering about! I would like to write a thesis on this subject, but I would like you to give your opinion once 😀 totosite

  Atsakyti
 4. bitcoincasino

  From some point on, I am preparing to build my site while browsing various sites. It is now somewhat completed. If you are interested, please come to play with bitcoincasino !!

  Atsakyti
 5. Jamestut

  Everything about medicine. safe and effective drugs are available.
  https://clomiphenes.com order generic clomid pill
  drug information and news for professionals and consumers. Some trends of drugs.

  Atsakyti
 6. Efrendrima

  Prescription Drug Information, Interactions & Side. Commonly Used Drugs Charts.
  ed drugs
  Medscape Drugs & Diseases. Top 100 Searched Drugs.

  Atsakyti
 7. Mortonacile

  What side effects can this medication cause? What side effects can this medication cause?
  online ed medications
  Prescription Drug Information, Interactions & Side. Some trends of drugs.

  Atsakyti
 8. DonaldWreta

  drug information and news for professionals and consumers. Everything what you want to know about pills. https://amoxicillins.com/ buy amoxicillin from canada
  Everything information about medication. Drugs information sheet.

  Atsakyti
 9. RobertHydaY

  Some are medicines that help people when doctors prescribe. Read information now.
  https://edonlinefast.com natural ed medications
  What side effects can this medication cause? Everything what you want to know about pills.

  Atsakyti
 10. Victorwom

  Prescription Drug Information, Interactions & Side. Everything about medicine.
  my canadian pharmacy
  Comprehensive side effect and adverse reaction information. Best and news about drug.

  Atsakyti
 11. RobertHydaY

  Top 100 Searched Drugs. Best and news about drug.
  https://canadianfast.com/# ed meds online without doctor prescription
  Medscape Drugs & Diseases. Some are medicines that help people when doctors prescribe.

  Atsakyti
 12. majorsite

  I’ve been searching for hours on this topic and finally found your post. majorsite, I have read your post and I am very impressed. We prefer your opinion and will visit this site frequently to refer to your opinion. When would you like to visit my site?

  Atsakyti
 13. ccar moeda

  Reading your article helped me a lot and I agree with you. But I still have some doubts, can you clarify for me? I’ll keep an eye out for your answers.

  Atsakyti
 14. BradleySpady

  Prescription Drug Information, Interactions & Side. Learn about the side effects, dosages, and interactions.
  https://viagrapillsild.com/# sildenafil citrate india
  Some are medicines that help people when doctors prescribe. safe and effective drugs are available.

  Atsakyti
 15. gate io

  For my thesis, I consulted a lot of information, read your article made me feel a lot, benefited me a lot from it, thank you for your help. Thanks!

  Atsakyti
 16. baccarat online

  I’ve been looking for photos and articles on this topic over the past few days due to a school assignment, baccarat online and I’m really happy to find a post with the material I was looking for! I bookmark and will come often! Thanks 😀

  Atsakyti
 17. BradleySpady

  drug information and news for professionals and consumers. Prescription Drug Information, Interactions & Side.
  blackmarket viagra
  Some are medicines that help people when doctors prescribe. Some are medicines that help people when doctors prescribe.

  Atsakyti
 18. WillisDum

  Learn about the side effects, dosages, and interactions. Commonly Used Drugs Charts.
  free cialis medication
  earch our drug database. Comprehensive side effect and adverse reaction information.

  Atsakyti
 19. WillisDum

  Drug information. Learn about the side effects, dosages, and interactions.
  60 mg tadalafil
  Get warning information here. drug information and news for professionals and consumers.

  Atsakyti
 20. slotsite

  When I read an article on this topic, slotsite the first thought was profound and difficult, and I wondered if others could understand.. My site has a discussion board for articles and photos similar to this topic. Could you please visit me when you have time to discuss this topic?

  Atsakyti
 21. gate.io promo

  I agree with your point of view, your article has given me a lot of help and benefited me a lot. Thanks. Hope you continue to write such excellent articles.

  Atsakyti
 22. wıng coin

  Very nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I’ve really enjoyed browsing your blog posts. In any case I’ll be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

  Atsakyti
 23. gate io

  I have read your article carefully and I agree with you very much. So, do you allow me to do this? I want to share your article link to my website: gate io

  Atsakyti
 24. sex

  It is not my first time to go to see this web page, i am visiting this web page dailly and take nice facts
  from here every day.

  Atsakyti
 25. learn free here

  I have fun with, result in I discovered exactly what I was looking for.
  You have ended my 4 day lengthy hunt! God Bless you man. Have a nice day.
  Bye

  Atsakyti
 26. Hung

  Hi! Would you mind if I share your blog with my zynga group?
  There’s a lot of folks that I think would really appreciate your content.
  Please let me know. Many thanks

  Atsakyti
 27. شركة تنظيف مكيفات بالدمام

  Hi there, I discovered your site by the use of Google whilst searching
  for a comparable matter, your website came up, it appears to be like good.

  I have bookmarked it in my google bookmarks.
  Hello there, simply become aware of your weblog through Google, and located that it’s really informative.

  I am going to be careful for brussels. I’ll appreciate if you proceed this
  in future. Lots of other folks will be benefited from your writing.
  Cheers!

  Atsakyti
 28. sex izle

  Spot on with this write-up, I really believe that this amazing site needs far more attention. I’ll probably be back again to read
  more, thanks for the advice!

  Atsakyti
 29. Best Blog

  If you are going for best contents like myself, simply go to see this web site everyday since it offers feature contents, thanks

  Atsakyti