Kovo 11–oji pašto ženkluose

Minint Kovo 11-ąją, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30–metį, filatelistas, sfragistas bei kartografas inžinierius Rimantas A. Kunčas–Žemaitaitis “Dirvos” skaitytojams pristato pirmuosius Lietuvos pašto leistus ženklus, esančius jo kolekcijoje, kuriuose Lietuvos žemėlapyje rodomos valstybės sienos sutampa su buvusį administracinį Sovietų sąjungos vienetą (dalį istorinės Lietuvos) žyminčiomis sienomis, Lietuvą reokupavus Sovietų sąjungai.

Išdidinta voko dalis su piešiniu ant Berlyno sienos inžinieriaus Rimanto Kunčo–Žemaitaičio sukurtame voke.

1990 m. Kovo 11-ajai pažymėti skirtiems pašto ženklams buvo panaudoti  sovietinės Lietuvos pašto leisti ženklai su sovietine atributika, atspauduoti Lietuvos valstybiniu ženklu Vyčiu. Pirmuosiuose Lietuvos pašto išleistuose atkurtos Lietuvos pašto ženkluose – 1990 m. spalio mėn. Kaune atspausdintuose ir išleistuose į apyvartą keturių nominalų pašto ženklų (vienspalvių, be klijų sluoksnio ir neperforuotų) serijoje “Angelas”,  – sukurtuose grafikės, dizainerės Violetos Skabeikienės, Lietuvos žemėlapyje rodomos valstybės sienos sutampa su  buvusį administracinį Sovietų sąjungos vienetą žyminčiomis sienomis. Iliustracijoje, Lietuvos pašto ženkle “Angelas”, kartografas Rimantas A. Kunčas–Žemaitaitis, žymi Lietuvos valstybės sienas, nustatytas pagal Lietuvos ir Sovietų Rusijos Taikos sutartį, pasirašytą 1920 m. liepos 12 d. Maskvoje, į ką turėjo būti arsižvelgiama atkuriant Lietuvos Nepriklausomybę.  1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba Atkuriamasis Seimas – pasirašė Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo aktą, kuriame rašoma, kad atkuriamas 1940 m. svetimos jėgos panaikintas Lietuvos Valstybės suvereninių galių vykdymas ir Lietuva nuo šiol yra nepriklausoma valstybė. Akte remiamasi 1918 m. vasario 16 d. pasirašytu Lietuvos Nepriklausomybės aktu, kuris niekada nenustojo turėjęs teisinės galios, taigi  suprantama, kad Lietuvos valstybės sienos negali sutapti  su buvusiu administraciniu Sovietų sąjungos vienetu, kas, suprantama, ir turėjo atsispindėti pirmuosiuose Lietuvos pašto išleistuose atkurtos Lietuvos pašto ženkluose. Lietuvos filatelinės opozicijos visuomeninio judėjimo FILOP tai progai 2003 m. išleistuose pašto ženkluose (autorius J. Gaučas) Lietuvos valstybės sienos rodomos kaip nustatyta pagal 1920 m. pasirašytą Lietuvos ir Sovietų Rusijos Taikos sutartį.

1990 m. Kovo 11–ajai pažymėti skirtiems pašto ženklams buvo panaudoti likę sovietinės Lietuvos pašto leisti ženklai su sovietine atributika, atspauduoti Lietuvos valstybiniu ženklu Vyčiu, taip siekiant, kaip rodo filatelistikos patirtis, sumenkinti Lietuvą okupavusios valstybės simbolius.

Beje, pašto ženklų serijoje “Angelas” Lietuvos valstybės siena, einanti ties Klaipėda, tarsi nutrūksta  neapimdama Klaipėdos krašto, atrodytų nesuprantamai netelpančio pašto ženkle. Peršasi nuomonė, kad toks sprendimas nebuvo atsitiktinis – pašto ženklo užribyje atsidūrusi krašto dalis vizualiai tampa tarsi mistinė, neegzistuojanti, pasąmonėje jai nejučia priskiriama vieta kitoje erdvėje. Galime tik spėlioti, ar tai sietina su Sovietų sąjungos prezidento Michailo Gorbačiovo pradėtu politiniu žaidimu po vadinamojo Lietuvos „akibrokšto“ 1990-ųjų Kovo 11-ąją. Nepraėjus nė metams po Nepriklausomybės paskelbimo Maskvoje buvo susigriebta, kad Klaipėdą reikėtų prijungti prie Kaliningrado srities. Buvo suformuota speciali komanda, kuri turėjo atlikti šią „misiją“, tačiau užgrobimo planai žlugo.

Lietuvos valstybės sienas, rodomas kaip nustatyta pagal 1920 m. pasirašytą Lietuvos ir Sovietų Rusijos Taikos sutartį, nupieštas nežinomo autoriaus ant Berlyno sienos Vakarų pusėje, galime matyti kartografo bei sfragisto inžinieriaus Rimanto Kunčo–Žemaitaičio sukurtame ir Lietuvos įstojimui į NATO skirtai progai 2004 m. Filatelistų draugijos “Lietuva”  išleistame suvenyriniame voke, beje, autoriui pasirašytame paties Lietuvos kariuomenės vado, generolo majoro Jono Kronkaičio.

Lietuvos filatelinės opozicijos visuomeninio judėjimo FILOP tai progai 2003 m. išleistuose pašto ženkluose (autorius J. Gaučas) Lietuvos valstybės sienos rodomos kaip nustatyta pagal 1920 m. pasirašytą Lietuvos ir Sovietų Rusijos Taikos sutartį (dešinėje paveikslėlio pusėje).

5 243 komentarai

 1. giá shiba coin

  Reading your article helped me a lot and I agree with you. But I still have some doubts, can you clarify for me? I’ll keep an eye out for your answers.

  Atsakyti
 2. gate.io

  For my thesis, I consulted a lot of information, read your article made me feel a lot, benefited me a lot from it, thank you for your help. Thanks!

  Atsakyti
 3. halving ne zaman

  Very nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I’ve really enjoyed browsing your blog posts. In any case I’ll be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

  Atsakyti
 4. binance launchpad

  Thank you for your sharing. I am worried that I lack creative ideas. It is your article that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me?

  Atsakyti
 5. gateio

  After reading your article, I have some doubts about gate.io. I don’t know if you’re free? I would like to consult with you. thank you.

  Atsakyti
 6. gate io vip 1 nasıl olunur

  I am a website designer. Recently, I am designing a website template about gate.io. The boss’s requirements are very strange, which makes me very difficult. I have consulted many websites, and later I discovered your blog, which is the style I hope to need. thank you very much. Would you allow me to use your blog style as a reference? thank you!

  Atsakyti
 7. gate.io

  I may need your help. I tried many ways but couldn’t solve it, but after reading your article, I think you have a way to help me. I’m looking forward for your reply. Thanks.

  Atsakyti
 8. 20bet

  Your article gave me a lot of inspiration, I hope you can explain your point of view in more detail, because I have some doubts, thank you.

  Atsakyti
 9. 20bet

  Your article gave me a lot of inspiration, I hope you can explain your point of view in more detail, because I have some doubts, thank you. 20bet

  Atsakyti